Hlídka na Stráži

Zlatá vyhlídka

Hlídka na stráži

V přírodě, a v lese zvlášť, nejlépe poznáš, jaký opravdu jsi. Vezmi si hlídku na Stráži a zjisti, zda jsi: 
Bystrý jako liška….
Silný jako medvěd
Houževnatý jako ovce…  
Odvážný jako horník

Vyhlídkový lesopark Hlídka na Stráži je ideálním místem, kde můžeš strávit krásné odpoledne s rodinou i s přáteli. Vezmi si pohodlné oblečení, vhodnou obuv a malou svačinu. Všechny starosti a problémy naopak nechej doma.  Můžeš vyrazit ráno i večer, pěšky nebo na kole. Cíl cesty tě vždy odmění krásným zážitkem.

Hlídka na Stráži ti nabídne neopakovatelný pohled na rokytnické údolí, panorama Lysé hory a Kotle, ale i nádherné výhledy do Pasek a Vysokého nad Jizerou. Jednotlivé vyhlídky však nejsou pro každého – přijď a zjisti, zda dokážeš pokořit lišku, medvěda, ovci i horníka!

Kudy na hlídku?

Jsi z Rokytnice nebo jsi v Rokytnici ubytovaný? Pak můžeš klidně vyrazit pěšky, případně na kole. Vyhlídkový lesopark je snadno dostupný z kteréhokoli místa v Rokytnici a může tak být cílem příjemné procházky. Z Dolní Rokytnice a z náměstí tě správným směrem povede žlutá turistická značka, z Horní Rokytnice můžeš vyrazit třeba po zeleně značeném poznávacím okruhu a z Františkova po žluté poznávací stezce Dřevosochání.

Přijíždíš do Rokytnice z větší dálky? Prosíme, abys k parkování využil místa k tomu určená. Zaparkovat můžeš třeba na parkovišti P4 v Horní Rokytnici a na Hlídku vyrazit po zeleně značeném poznávacím okruhu (vzdálenost cca 4 km). Další variantou k parkování je parkoviště nad Františkovem, ze kterého tě přímo na Hlídku zavede červená turistická značka. Příjemná procházka bude v tomto případě dlouhá 3 km. 
Nejbližší parkovací místa jsou u Hotelu Na Stráži, ale pozor, sem je příjezd možný pouze ve směru od Jablonce nad Jizerou.

Mrkněte na plánek

Bylo nebylo...

Nad Rokytnicí se vlní hřeben kopce Stráž. Jeho západní konec klesá k divokým vodám řeky Jizery a na východ pokračuje Sachrovým a Vlčím hřebenem až na bájnou horu Kotel. Vrch Stráž nebo i Strážník, jak se mu také říká, byl jedním z míst, kde se při vpádu nepřátelských vojsk posílali za pomoci ohně signály o nepříteli překračujícím hranici naší země. Kouřový signál pak přejímaly další hlídky na Kozákově a hlouběji v Čechách. Dnes už ohně na okolních kopcích naštěstí nehoří. Rokytnice nad Jizerou má nové hlídače. Na město dohlíží na skalách Strážníku čtyři patroni z erbu, symbolizující čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – Hlídka na Stráži.

Liška

Liška se uvelebila na první skále. Její dlouhé tělo stojí na kameni, ocas jí trčí do údolí. Vidí celou Rokytnici i okolní kopce. Bystrým okem sleduje, jak taje poslední sníh na Lysé hoře, ví o prvních petrklíčích na svazích, kam se opírají paprsky jarního slunce. Letní slunce jí bělí záda, podzimní deště lišce potemní její dřevěnou srst. Tak račte vstoupit, milánkové, teď vás na zádech povozí Liška z Františkova!
Na Lišku je hezký výhled z malé lávky, která stojí nedaleko společně s posezením, které je jako dělané pro odpolední svačinku. Takových zastavení je po cestě víc, tak když bude u Lišky plno, nesmutněte, jinde pro vás bude určitě místo.

Medvěd

Medvěd se schoval v lese jen kousek od Lišky. Stojí na kusu kamene mezi borůvčím a kouká do korun stromů. Vypadá dobře živený, je ho pořádný kousek. „Vlezte mi na záda!“ Vyzývá Medvěd a zve vás na vyhlídku, která funguje, i když se po horách válí mlha. Když budete mít štěstí, uvidíte datla v akci, a když si přivstanete a budete mít štěstí, možná narazíte na srnčí rodinku, jak se potuluje v lesích na vrcholu Stráže. Medvěd je z Dolní Rokytnice, ale vypadá, že se mu tady nahoře líbí. Je tu klid a má rád lidi, tak se nebojte a poslechněte ho. Vlezte mu na záda.

Ovce

Ovečka se na Stráž zatoulala z luk Horní Rokytnice. Hlídá cestu k Horníkovi, který je posledním zastavením na trase mezi hlídkami na Stráži. Schoulená v lese mezi borůvkovými keříky nabízí svůj hrb těm nejbojácnějším. Vylezte po žebříku a pohlaďte jí záda, bude ráda.

Horník

Přes lávku se dostanete k Horníkovi. Stojí na vysoké skále, které říkají místní horolezci Kápětka. Jeho postava odkazuje na hornickou minulost Rokytnice. Jako symbol Rokytna je posledním ze čtyřčlenné hlídky. Mohutná postava shlíží do údolí Jizery. Prudké schodiště vás dovede na vyhlídku s krásným výhledem. Když se zaposloucháte, uslyšíte možná i šumivé vody řeky, která si prodírá cestu divokým údolím z hor na hranicích s Polskem. Sedněte si na schody a sledujte panorama kopců nad řekou, je tu nádherně.

Slovo autorů

Projekt Hlídek na Stráži začal vznikat v roce 2014, kdy jsme navrhli sérii drobných zastavení na kopci nad Rokytnicí. Koncept projektu se zrodil z původního záměru města postavit na vrcholu klasickou rozhlednu. Morfologie kopce se však ukázala nevhodná na stavbu vyhlídkové věže, jelikož při standardních výškách neposkytovala dostatečný výhled. Proto jsme se rozhodli pro koncepci několika zastavení na skalách, které vrchol kopce lemují. Inspirací pro lehké stavby z oceli, které jsou opláštěny dřevem, nám byly postavy z erbu města Rokytnice nad Jizerou. A tak dnes na město shlíží jeho čtyři patroni – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – naše Hlídka na Stráži.

MJÖLK Architekti

Zlatá vyhlídka

Vyhlídková plošina „Złoty Widok“ (Zlatá vyhlídka) se nachází v nadmořské výšce 610 metrů na úbočí vrchu Drewniak. Tuto turistickou zajímavost Piechowic lze navštívit v části obce Michalowice.
Nabízí se tu krásný rozhled na Vysoký jizerský hřbet s vrcholem Wysoki Kamień a na celé západní pásmo Krkonoš od hory Szrenica přes Violík, Sněžné jámy až po Vysoké kolo. Dobře viditelné jsou také domy v dolní části Szklarské Poreby. Rozhled je v závislosti na denní době, ročním období nebo počasí pokaždé odlišný. Mění se světlo, viditelnost, mraky… Jen Krkonoše jsou stále stejně krásné. 
Lokalita je přístupná zdarma. Na místo se dostanete autem nebo přímým autobusem č. 15 z Jelení Hory (Jelenia Góra), poslední část trasy však musíte absolvovat pěšky. Nejjednodušší způsob, jak se na vyhlídkovou plošinu dostat z Michalowic, je ze stejnojmenné ulice ZłotyWidok.

Cesta není dlouhá, ale strmá, později však mírně klesá. Po chvíli se dostanete ke skalnímu útvaru Kociołki (Kotlíky). Tuto unikátní skalní skupinu objevil a popsal před více než sto lety vratislavský profesor Scholz a dodnes je jednou z turistických atrakcí Michałowic. Na balvanech se nachází více než 30 kulatých kotlovitých prohlubní (obřích hrnců) o průměru až 1,5 m a hloubce až 0,8 m. Není zcela jasné, jak vznikly. Někteří jejich vznik vysvětlují vířivým pohybem vody a jí unášeného materiálu v době ledové, další se domnívají, že stékající voda vymývá skálu a v zimě navíc zamrzá a trhá ji, což zvětšuje prohlubně. Jejich neobvykle pravidelné tvary byly v dřívějších dobách základem pro teorii, že byly vytvořeny lidskou rukou jako místa pohanského kultu a obětní místa. Proto se jim německy říkalo obětní mísy (Opferkessel).
Západně od Zlaté vyhlídky se nachází prudký svah, který zůstal po bývalém lomu, kde se až do poloviny 90. let 20. století těžila žula.

Povinná publicita

Název projektu:
Česko-polská Hřebenovka – západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše ​
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001830
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 ​​​​
Partneři projektu: Město Piechowice a Město Rokytnice nad Jizerou
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit návštěvnost česko-polského příhraničí v Euroregionu Nisa využitím potenciálu západní části Krkonoš.

Aktivity projektu, místo realizace:
Město Piechowice realizovalo:
-​Výstavbu vyhlídkové plošiny v lokalitě Złoty Widok v Michałowicích.
-​Výstavbu parkoviště v Michałowicích v ul. Śnieżna  s prvky malé architektury.
-​Výstavbu parkoviště v ul. Kryształowa 49 s prvky malé architektury.
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo:
-​Výstavbu Vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž. Součástí jsou i 4 vyhlídky odkazující na symboly, které obsahuje znak města: liška, medvěd, ovce a horník.
-​Výstavbu přístupové trasy do Vyhlídkového lesoparku v délce cca 914 m.